October 27, 2021

Anong ibig sabihin ng reseta ng doktor? | Tagalog Health Tips

https://www.youtube.com/watch?v=a7FAj8CFfIw


❌ Walang ini-endorsong branded na gamot o anumang produkto ang Online Doktora.

Mahalagang maintindihang mabuti ang nilalaman ng reseta ng doktor. Sa reseta ng doktor kasi nasulat ang tamang pag-inom ng gamot upang bumuti ang ating pakiramdam. Narito ang ilang Tagalog health tips ni Online Doktora para maintindihan ang resetang ibinigay ng doktor.

Ano nga ba ang nilalaman ng isang reseta? Ano ang ibig sabihin ng reseta? Anong dapat tandaan sa pag-inom ng gamot?

👩🏻‍⚕️🩺 Online Doktora – Filipino (Tagalog) Health Tips https://www.youtube.com/playlist?list=PL1N-OlTB6aHVuXHSiMDhPkBtz5Hqlue4g

Time Stamps
00:21 Anong nilalaman ng reseta?
01:00 Anong dapat tandaan sa pag-inom ng gamot?

Online Doktora – Filipino (Tagalog) Health Tips
🚨 PANOORIN ANG IBA KO PANG VIDEOS:
▶︎ Dapat Bang Magsuot ng Gloves? https://youtu.be/fzLH9C8XxJE
▶︎ Paano ang Tamang Pag-inom ng Antibiotic? https://youtu.be/w_KApGR41-Q
▶︎ Pigsa: Lunas, Gamot at Tips https://youtu.be/DVDlO4qb95A
▶︎ Lagnat: Lunas, Gamot at Tips https://youtu.be/lir_PZtgT2g
▶︎ Tanong at Sagot: Lagnat https://youtu.be/-5bGKED82lY
——-

⚠️ PABATID: Ang impormasyong napakaloob sa video na ito o anumang post o content ng Online Doktora ay hindi kapalit ng opisyal na payong medikal. Ginawa at inilathala ang impormasyon dito para sa general educational purposes lamang. Sa pag-access ng videos at iba pang content mula sa Online Doktora, walang nabubuong doctor-patient relationship kailanman. Lahat ng mababasa, mapapanood, o mapapakinggan dito ay pawang general health and medical information lamang. Hindi kailanman ito maituturing na medical diagnosis. Walang katiyakan na masasagot ang anumang mensaheng ipinapadala o ipapaskil sa anumang bahagi ng channel na ito.

🚨 Tandaan na ugaliing kumonsulta sa isang lisensyadong manggagamot upang sapat na matugunan ang inyong mga problemang medikal. Humingi ng payo at clearance mula sa isang lisensyadong manggagamot bago gumawa ng anumang desisyon o bagay na may kinalaman sa inyong kalusugan. Tumawag sa kinauukulan o pinakamalapit na ospital o health facility kung may emergency.

——-

Positive Advertising by Rafael Krux
Link: https://filmmusic.io/song/5433-positive-advertising-
License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

10 thoughts on “Anong ibig sabihin ng reseta ng doktor? | Tagalog Health Tips

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *