October 18, 2021

PAANO KUMALMA? 🧘🏻‍♂️ Iwas STRESS, KABA, ANXIETY o NERBIYOS | Breathing Exercise | Tagalog Health Tip

https://www.youtube.com/watch?v=7Gq437m0l6A


❌ Walang ini-endorsong branded na gamot o anumang produkto ang Online Doktora.

Paano ba kumalma? Anong pwedeng gawin para kumalma at makaiwas sa stress, kaba, nerbiyos, takot o anxiety?

Sa video na ito, tinalakay ko ang tungkol sa mindfulness meditation at mindful breathing exercise. Nabanggit ko kung paano nakakatulong ang mindful breathing exercise para mabawasan ang nararamdamang stress at anxiety.

May masamang epekto sa ating katawan at kalusugan ang stress at anxiety. Kaya naman subukan ang mindful breathing exercise na ito at tingnan kung bubuti ang iyong pakiramdam.

00:00 – Paano Kumalma?
00:20 – Ano ang Mindfulness Breathing?
00:56 – Mindful Breathing Meditation Exercise
05:37 – Paalala Tungkol sa Stress at Anxiety

Gumamit ng earphones para sa mas magandang resulta.

▶️ STRESSED KA BA? Sintomas ng STRESS https://youtu.be/_VngaT6NH0c

👩🏻‍⚕️ Online Doktora – Filipino (Tagalog) Health Tips https://www.youtube.com/playlist?list=PL1N-OlTB6aHVuXHSiMDhPkBtz5Hqlue4g

——-

📌 MGA BATIS / REFERENCES

Basso, J. C., McHale, A., Ende, V., Oberlin, D. J., & Suzuki, W. A. (2019). Brief, daily meditation enhances attention, memory, mood, and emotional regulation in non-experienced meditators. Behavioural brain research, 356, 208–220. https://doi.org/10.1016/j.bbr.2018.08.023

Hevezi J. A. (2016). Evaluation of a Meditation Intervention to Reduce the Effects of Stressors Associated With Compassion Fatigue Among Nurses. Journal of holistic nursing : official journal of the American Holistic Nurses’ Association, 34(4), 343–350. https://doi.org/10.1177/0898010115615981

Jerath, R., Crawford, M. W., Barnes, V. A., & Harden, K. (2015). Self-regulation of breathing as a primary treatment for anxiety. Applied psychophysiology and biofeedback, 40(2), 107–115. https://doi.org/10.1007/s10484-015-9279-8

——-

🚨 PLEASE DO NOT REUPLOAD MY VIDEOS. ©

⚠️ PABATID: Ang impormasyong napakaloob sa video na ito o anumang post o content ng Online Doktora ay hindi kapalit ng opisyal na payong medikal. Ginawa at inilathala ang impormasyon dito para sa general educational purposes lamang. Sa pag-access ng videos at iba pang content mula sa Online Doktora, walang nabubuong doctor-patient relationship kailanman. Lahat ng mababasa, mapapanood, o mapapakinggan dito ay pawang general health and medical information lamang. Hindi kailanman ito maituturing na medical diagnosis. Walang katiyakan na masasagot ang anumang mensaheng ipinapadala o ipapaskil sa anumang bahagi ng channel na ito.

🚨 Tandaan na ugaliing kumonsulta sa isang lisensyadong manggagamot upang sapat na matugunan ang inyong mga problemang medikal. Humingi ng payo at clearance mula sa isang lisensyadong manggagamot bago gumawa ng anumang desisyon o bagay na may kinalaman sa inyong kalusugan. Tumawag sa kinauukulan o pumunta sa pinakamalapit na ospital o health facility kung may emergency.

10 thoughts on “PAANO KUMALMA? 🧘🏻‍♂️ Iwas STRESS, KABA, ANXIETY o NERBIYOS | Breathing Exercise | Tagalog Health Tip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *